Ανοικτή Επιστήμη


Πηγές πληροφοριών για την απήχηση ερευνητικού έργου


Εισήγηση αγοράς υλικού από το ακαδημαϊκό προσωπικό

Εισήγηση αγοράς βιβλίου γενικού ενδιαφέροντος, από όλους τους χρήστες της ΒΠΚ


Ψηφιοποίηση διδακτικού υλικού


Υλικό μαθημάτων & υποστήριξη διδασκαλίας


Πληροφοριακή παιδεία: διαλέξεις και εργαστήρια


Χρήση Βιβλιοθήκης


Αναζήτηση


Υποστήριξη έρευνας


Χώροι και Υπηρεσίες

Μπορείτε να


Πρόσβαση σε βιβλιοθήκες άλλων πανεπιστημίων στην Κύπρο