Ανοικτή Πρόσβαση


Πηγές πληροφοριών για την απήχηση ερευνητικού έργου


Εισήγηση αγοράς υλικού από το ακαδημαϊκό προσωπικό

Εισήγηση αγοράς βιβλίου, από όλους τους χρήστες της ΒΠΚ


Ψηφιοποίηση διδακτικού υλικού


Υλικό μαθημάτων & υποστήριξη διδασκαλίας


Πληροφοριακή παιδεία: διαλέξεις και εργαστήρια


Χρήση Βιβλιοθήκης


Αναζήτηση


Υποστήριξη έρευνας


Χώροι και Υπηρεσίες

Μπορείτε να


Πρόσβαση σε βιβλιοθήκες άλλων πανεπιστημίων στην Κύπρο